Orai

Statistika

   
Vandentvarkos projekto darbai Šakių rajone eina į pabaigą
    Gelgaudiskis.ltŠakių rajono gyventojai netrukus gyvens patogiau, nes kai kuriose gyvenvietėse baigiami vykdyti nuotekų tvarkymo sistemos ir vandentiekio tinklų statybos darbai. Gyvenimo sąlygas pagerinsiantys statybos darbai vykdomi pagal projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Gelgaudiškyje“ (projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-047).
    Pagal projektą planuojama pakloti 1,622 km naujų vandentiekio tinklų ir 7,0 km nuotekų tinklų. Šiuo metu jau paklota apie 95 proc. tinklų. Daukantiškiuose naujai pastatyti vandentiekio tinklai Liepų, Atžalyno, Vyšnių, Ateities gatvėse, liko juos prijungti prie esamų tinklų. Nuotekų tinklai taip pat beveik baigti – liko pastatyti tik nedidelę tinklų atkarpą Sodų garvėje, taip pat įrengti vieną siurblinę Nemuno gatvėje. Pradėtas atstatyti gerbūvis bei gatvių dangos.
    Atlikus šiuos darbus prie centralizuotų nuotekų tinklų Gelgaudiškyje ir Daukantiškiuose prisijungti galės 218 būstų, kuriuose gyvena 567 žmonės. Prie naujai paklotų vandentiekio tinklų prisijungti galės 61 būsto gyventojas.
    Gelgaudiškyje numatyta pastatyti ir naujus nuotekų valymo įrenginius Valykloje įrengtas gelžbetoninis biologinio valymo rezervuaras, išlyginamoji nuotekų talpa ir jau montuojama technologinė įranga. Negana to, jau įrengta siurblinė, baigiamas montuoti technologinis pastatas ir suformuojama, stabilizuojant neaustine geotekstile ir tinklais, kelio sankasa.
    Projektas vykdomas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Jis dalinai finansuojamas 2007–2013 m. Europos Sąjungos Struktūrinės paramos Sanglaudos fondo lėšomis. Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Gelgaudiškyje“ sutartis pasirašyta 2013 m. kovo 27 dieną, o vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros bei nuotekų valymo įrenginių statyba turi būti užbaigta iki 2015 m. liepos 1 dienos.
    Kovo mėnesio pabaigoje Aplinkos ministro įsakymu bendroji projekto vertė padidinta. Lėšos bus panaudotos vykdant naują veiklą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šakių rajone (Šakiuose, Giedručiuose, Girėnuose, Striūpuose, Kudirkos Naumiestyje, Būbleliuose)“. Šioje veikloje numatytus darbus planuojama baigti iki 2015 m. rugsėjo 30 d.
    Projektui skirtas finansavimas yra 7,23 mln. eurų. ES Sanglaudos fondas skiria apie 6,47 mln. eurų, o Šakių rajono savivaldybės ir UAB „Šakių vandenys“ finansuojama suma siekia 0,76 mln. eurų.
    Šio projekto tikslas – vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Gelgaudiškio aglomeracijoje, kuri apims Gelgaudiškio miestą bei Daukantiškių kaimą. Ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriais centralizuotas vandens tiekimas bei nuotekų tvarkymas yra geriausias būdas išspręsti gyventojų sanitarines problemas, saugoti gamtą nuo užteršimo, mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos piliečių.
2015-05-15
 
< Ankstesnis   Kitas >
 

Apklausa

Advertisement
Sakiuap.lt

Drg.lt

Kiduliai.lt

Hostingas Serveriai.lt
 
     
http://www.lpinside.lt
2008-2020 Gelgaudiškis
Niekas nesaugoma, bet vogti negražu.