Orai

Statistika

   
Vandentvarkos projekto darbai Gelgaudiškyje ir Daukantiškiuose įsibėgėja
Image    Centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos ir vandentiekio tinklų statybos darbai Gelgaudiškyje ir Daukantiškiuose įsibėgėja, o tai reiškia, kad žmonės netrukus galės jungtis prie jų ir susikurti patogesnes gyvenimo sąlygas. Šio tikslo pasiekti padeda projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Gelgaudiškyje“ (projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-047).
Image    Gyvenvietėse planuojama pakloti 1,622 km naujų vandentiekio tinklų ir 7,0 km nuotekų tinklų. Taip pat planuojama pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius. Šiuo metu jau paklota apie 70 proc. tinklų: pakloti vandentiekio tinklai Liepų, Atžalyno, Vyšnių, Ateities gatvėse, nuotekų tinklai Rytų, Nendrių, Smėlio, Taikos, Gerosios vilties, Atžalyno, Liepų, Vyšnių, Ateities, Kosmonautų gatvėse, pastatyta viena siurblinė. Nuotekų valykloje vyksta išlyginamosios talpos ir srauto gesinimo kameros betonavimo darbai, įrengtas išvalytų nuotekų išleistuvas. Beje, pagal projektą jau nupirktas ir į Šakius pristatytas dumblo transportavimo automobilis MAN su LONGO įranga. Šis automobilis reikalingas susikaupusiam dumblui iš nuotekų valymo įrenginių išvežti, nes dumblas Gelgaudiškyje nebus saugomas.
    Atlikus visus suplanuotus darbus prie centralizuotų nuotekų valymo tinklų prisijungti galės 218 būstų, kuriuose gyvena 567 žmonės. Prie naujai paklotų vandentiekio tinklų prisijungti galės 61 būsto gyventojai.
    Paminėtina, kad darbai atliekami pagal numatytą ir patvirtintą grafiką, taigi darbus planuojama baigti laiku, tai yra, iki 2015 m. liepos 1 dienos.
    Iki lapkričio 30 dienos įsisavinta 24 proc. arba beveik 2,4 mln. litų darbų rangos sutarties lėšų, iš kurių 1,377 mln. litų skirtų tinklams lėšų. Aplinkos projektų valdymo agentūra ir samdyti UAB „APVG“ ekspertai lapkričio 11 dieną atliko projekto planinę patikrą vietoje ir nustatė, kad lėšų administravimas ir apskaita tvarkoma tinkamai, pagal grafiką.
    Bendroji projekto vertė – 11,389 mln. litų. 2007–2013 m. ES Struktūrinės paramos Sanglaudos fondas skiria 9,605 mln. litų, Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos sudaro 1,130 mln. litų, projekto partneris – Šakių rajono savivaldybė – įsipareigojo prisidėti ne mažiau kaip 0,58 mln. litų, o UAB „Šakių vandenys“ investicijos sudaro 0,739 mln. litų. Projekto sutartis pasirašyta 2013 m. kovo 27 dieną, o vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros bei nuotekų valymo įrenginių statybos darbai turi būti užbaigti iki 2015 m. liepos 1 dienos.
    Šio projekto tikslas – vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Gelgaudiškio aglomeracijoje, kuri apims Gelgaudiškio miestą bei Daukantiškių kaimą. Ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriais centralizuotas vandens tiekimas bei nuotekų tvarkymas yra geriausias būdas išspręsti gyventojų sanitarines problemas, saugoti gamtą nuo užteršimo, mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos piliečių.
 
2014-12-04
 
< Ankstesnis   Kitas >
 

Apklausa

Advertisement
Sakiuap.lt

Drg.lt

Kiduliai.lt

Hostingas Serveriai.lt
 
     
http://www.lpinside.lt
2008-2020 Gelgaudiškis
Niekas nesaugoma, bet vogti negražu.