Orai

Statistika

   
Gelgaudiškyje ir Daukantiškiuose eina į pabaigą vandentvarkos projektas
    Gelgaudiskis.ltDaugelis Gelgaudiškio ir Daukantiškių gyventojų vos po poros mėnesių turės galimybę prisijungti prie centralizuotų vandentiekio bei nuotekų tinklų ir gyventi patogiau. Šią galimybę suteiks įvykdytas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Gelgaudiškyje“ (projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-047).   
     Gelgaudiskis.ltProjekto metu atlikti darbai galimybę prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų Gelgaudiškyje ir Daukantiškiuose suteiks 218 būstų, kuriuose gyvena 567 Šakių rajono yventojai. Centralizuotai tiekiamu vandeniu nuo naudotis galės 61 būsto gyventojai.
    Pagal projektą Šakių rajone, Gelgaudiškio ir Daukantiškių gyvenvietėse, paklota 1,622 km naujų vandentiekio tinklų ir 7,0 km nuotekų tinklų ir 5 siurblinės.
    Be to, vykdant vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbus neišvengiamai teko padaryti žalos kai kuriems infrastruktūros elementams. Pavyzdžiui, gatvių dangai, šaligatviams ir pan. Kaip ir buvo numatyta sutartyje, rangovas atkuria visus pažeistus elementus į tokią būklę, kokia buvo prieš imantis projekte numatytų darbų, tai pat tvarko gerbūvį.
    Projektas vykdomas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Jis dalinai finansuojamas 2007–2013 m. Europos Sąjungos Struktūrinės paramos Sanglaudos fondo lėšomis. Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Gelgaudiškyje“ sutartis pasirašyta 2013 m. kovo 27 dieną, o vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros bei nuotekų valymo įrenginių statybos darbai, kaip ir numatyta sutartyje, užbaigti 2015 m. rugpjūčio 20 dieną.Šakių rajone dar vykdomi ir kiti vandentvarkos infrastruktūros plėtros projekto darbai. Kovo mėnesio pabaigoje Aplinkos ministro įsakymu bendroji padidinta projekto vertė. Papildomos lėšos naudojamos vykdant naują veiklą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šakių rajone (Šakiuose, Giedručiuose, Girėnuose, Striūpuose, Kudirkos Naumiestyje, Būbleliuose)“. Šioje veikloje numatytus darbus planuojama baigti iki 2015 m. rugsėjo 30 d. Iš viso šiam Šakių rajone vykdytam projektui skirtas 7,62 mln. eurų finansavimas. ES Sanglaudos fondas skyrė apie 6,47 mln. eurų, Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos sudaro apie 0,76 mln. eurų, projekto partneris – Šakių rajono savivaldybė – įsipareigojo prisidėti ne mažiau kaip 0,34 mln. Eurų. UAB „Šakių vandenys“ lėšos sudaro apie  0,043 mln. Eurų. Šio projekto tikslas – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Gelgaudiškio, Šakių ir Kudirkos Naumiesčio aglomeracijoje. Ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriais centralizuotas vandens tiekimas bei nuotekų tvarkymas yra geriausias būdas išspręsti gyventojų sanitarines problemas, saugoti gamtą nuo užteršimo, mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos piliečių.
 
2015-06-30
 
< Ankstesnis   Kitas >
 

Apklausa

Advertisement
Sakiuap.lt

Drg.lt

Kiduliai.lt

Hostingas Serveriai.lt
 
     
http://www.lpinside.lt
2008-2020 Gelgaudiškis
Niekas nesaugoma, bet vogti negražu.